Høy kvalitet til rett tid

SVAL Rådgivning AS ble etablert i oktober 2007 av statsautoriserte revisorer Frode Svaboe og Christian Alden. Vi er to statsautoriserte revisorer med omfattende erfaring fra rådgivning knyttet til finansiell rapportering.

SVAL Regnskap AS ble etablert i september 2010 av Frode Svaboe og Christian Alden. I dag har selskapet to ansatte hvorav den ene er autorisert regnskapsfører. Selskapet er et autorisert regnskapsførerselskap og medlem av Regnskap Norge.

For at finansiell rapportering skal ha noen verdi er det avgjørende at den har høy kvalitet og at den foreligger til rett tid. Hovedfokus for våre leveranser er derfor høy kvalitet til rett tid for kunden.