Navn: Christian Alden
Tittel: Siviløkonom / statsautorisert revisor
Posisjon: Partner
Født: 2. januar 1974
Tlf: 99 25 13 61
E-mail: christian@sval.no

Utdannelse
1999: Siviløkonom fra NHH
2003: Statsautorisert revisor NHH

Referansekunder (utdrag):
– Oilfield Technology Group AS
– Kongsberg Intellifield AS
– GE Money Bank
– Ocean Rig ASA
– Hitec Industries AS
– Progressus
– Petromarker AS
– Norwegian Seals AS
– Remora
– Skanem
– Cosl Drilling Europe AS
– Malthus AS
– Hjellegjerde AS
– Independent Oil Tools AS
– Sola Shipping AS
– Sekal AS

Bakgrunn
Christian Alden har arbeidet som revisor i
KPMG fra 1999 – juni 2007. I perioden juli
2007- desember 2007 har han vært ansatt som
finansdirektør i Oilfield Technology Group AS.
Han har opparbeidet seg omfattende erfaring fra:
– Revisjon av selskaper innen de fleste bransjer
– Intern revisjon av finansinstitusjoner
– Transaksjoner (due diligence)
– Regnskap – herunder IFRS og US GAAP
– Selskapsbeskatning
– Omorganiseringer (herunder fusjon/fisjon)
– Management for hire