Navn: Frode Svaboe
Tittel: Siviløkonom / statsautorisert revisor
Posisjon: Partner / Daglig leder
Født: 14. desember 1970
Tlf: 90 20 71 12
E-mail: frode@sval.no

Utdannelse
1993: Siviløkonom fra BI
1994: Høyere revisorstudium NHH

Referansekunder (utdrag):
– Add Energy Group
– Hitec Industries
– Modus Holding
– Roxar
– Independent Oil & Resources
– Independent Oil Tools
– Progressus
– Proserv Group
– Tide
– Ziebel
– Viju
– Ocean Rig
– Otium
– Seadrill
– Zeropex
– Lyse Energi
– Deep Ocean

Bakgrunn
Frode Svaboe har arbeidet som revisor i KPMG
siden 1994, avbrutt av ett år (1997/1998) der
han var ansatt som Controller i NAT ASA. Han
var Partner / Daglig leder for KPMG SørVest i
perioden 2001 – 2007. Han har opparbeidet seg
omfattende erfaring fra:
– Revisjon av selskaper innen de fleste bransjer
– Intern revisjon av finansinstitusjoner
– Transaksjoner (due diligence)
– Regnskap – herunder IFRS og US GAAP
– Selskapsbeskatning
– Omorganiseringer (herunder fusjon/fisjon)
– Generasjonsskifte