Vi er to statsautoriserte revisorer / autoriserte regnskapsførere og en regnskapskonsulent med omfattende erfaring fra regnskap, revisjon og rådgivning.

Vi tilbyr regnskap for små og mellomstore bedrifter. Vi er opptatt av nøyaktighet, høy kvalitet til rett tid for våre kunder.
Vi utfører gjerne oppdrag ute hos kunden, som eksempelvis økonomisjef og/eller controller, til kortere eller lengre engasjement. Det kan lønne seg å vurdere outsourcing av regnskap og evnt lønnsprosesser for å bedre effektiviteten og øke fleksibiliteten. Vi tar gjerne over hele eller deler av økonomifunskjonen.

Vi vektlegger samarbeid og kunnskapsdeling slik at vi kan bidra til varig forbedring og kompetanseheving i økonomifunksjonen.

Vi har solid regnskapsfaglig bakgrunn med tilgang til nødvendig kompetanse og kapasitet i kritiske perioder.