SVAL Rådgivning AS har to ansatte med lang erfaring og høy kompetanse innenfor økonomisk rådgivning. Vårt hovedfokus er å være en god støttespiller for våre kunder.  Alle våre kunder har en fast kontaktperson, slik at det er enkelt å forholde seg til oss som leverandør.

Våre tjenester innen rådgivning omfatter:

 • Finansielle transaksjoner
 • Omorganisering
 • Skatt
 • Management for hire
 • Konsolidering
 • Etablering av rutiner for regnskapsavslutning og rapportering
 • Vurdering og dokumentasjon av regnskapsposter
 • Utarbeidelse av årsregnskap og selvangivelse
 • Finansiell due diligence
 • Verdsettelse av virksomheter
 • Bistand med etablering av datarom
 • Samtalepartner/rådgiver for våre kunder i forbindelse med transaksjoner
 • Planlegging av fremtidig struktur og modell for omorganisering
 • Konsekvensanalyser med hensyn til regnskap og skatt
 • Utarbeidelse av selskapsrettslige dokumenter og verdsettelsesrapport i forbindelse med omorganisering
 • Analyse og planlegging av skattekonsekvenser i forbindelse med omorganiseringen