SVAL Regnskap AS er et autorisert regnskapsførerselskap medlem av Regnskap Norge. Partnerne i selskapet har lang erfaring fra rådgivning innenfor regnskapsområdet. Som regnskapsfører er vi opptatt av å levere pålitelige regnskapstjenester, og samtidig være en aktiv samarbeidspartner for våre kunder innenfor regnskap og skatt. Vi legger stort vekt på at vi sammen med våre kunder finner frem til en hensiktsmessig arbeidsfordeling. Alle våre kunder har en fast kontaktperson, slik at det er enkelt å forholde seg til oss som leverandør.

Våre tjenester innen regnskapsføring er:

  • Stiftelse av selskap
  • Regnskap fra a til å
  • Lønn
  • Fakturering
  • Rapportering
  • Scanning
  • Budsjettering
  • Rådgivning
  • Utleie av personell
  • Årsregnskap og selvangivelse